ponedjeljak, 4. februar 2019.

Javni poziv za dodjelu sredstava: Nova prilika za nevladine organizacije


Danas je održan sastanak u Sokolcu, gdje su se predstavnici lokalne zajednice upoznali sa organizacijama civilnog društva (OCD) pozivajući se na javni poziv za raspodjelu budžetskih sredstava Općine Sokolac, namijenjenih projektima udruga. Ukupna vrijednost sredstava je 76.000 KM, a javni poziv će biti otvoren petnaest dana od dana otvaranja - 1. februara ove godine.

Prema riječima Slađene Vukojičić, nezavisnog eksperta za lokalni razvoj, evaluacija projekta će se zasnivati ​​na određenim kriterijima.

- Danas smo glasali petočlanu komisiju, koju čine dva predstavnika opštine, jedan iz Odeljenja za lokalni razvoj i dva ispred organizacija civilnog društva. Ponudjeno je sedam prioritetnih oblasti za opštinu Sokolac: unapređenje kulturnih i sportskih sadržaja, uključivanje svih socijalno isključenih kategorija stanovništva u aktivnosti zajednice, promovisanje odgovornog odnosa prema prirodi i poboljšanje kvaliteta života, promocija afirmacije slobode tolerancije i drugih etičkih vrednosti, ruralni razvoj kroz promociju poljoprivredne proizvodnje i promicanje samozapošljavanja, rješavanje problema djece, mladih, obitelji, povratnika, starijih osoba i osoba s posebnim potrebama, kao i izostavljanje i negovanje tradicionalnih vrijednosti opštine Sokolac. Četrnaest nevladinih organizacija odgovorilo je na sastanak, što je za nas veliko zadovoljstvo. Opština je imala dobro iskustvo sa ovim i sličnim projektima. U aprilu će biti raspisan još jedan javni poziv u saradnji sa UNDP-om, tako da je danas prilika da se članovi nevladinog sektora upoznaju sa načinom prijave. Opština Sokolac treba da uspostavi partnerstvo sa "grantovi.com", kako bi organizacije civilnog društva imale pristup bazi podataka sa javnim pozivima - rekao je Vukojičić.

Predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) upoznali su učesnike s načinom pisanja projekata, odabirom prioritetnih područja za primjenu i načinom na koji ovi programi mogu doprinijeti socijalnoj koheziji.

- Tri agencije Ujedinjenih nacija provode zajednički projekt "Dijalog za budućnost", u saradnji sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Trenutno smo u fazi realizacije, koja traje do kraja ove godine, a poslujemo na području od dvadeset osam opština. Realizacija tzv platforme za dijalog u kojima nastojimo uključiti što veći broj građana kako bi bolje definirali socijalne prioritete u njihovim lokalnim zajednicama. Kroz intervjue, svjesni smo važnosti socijalne kohezije, uključivanja i uključivanja mladih u donošenje odluka na svim nivoima. Glavni nosioci ideološke platforme trebaju biti građani. Lokalna zajednica igra važnu ulogu u koordinaciji građana i treba da bude što je moguće otvorenija za predloge i učešće stanovništva u procesima donošenja odluka i definisanje prioriteta na kojima će opština raditi, jer najbolje znaju šta je najvažnije u njihovoj lokalnoj zajednici. To je bio cilj naše današnje posjete opštini Sokolac - rekla je Marijana Markotić, ispred Programa UN za razvoj.

Do 15. marta 2019. godine treba potpisati ugovore sa organizacijama koje ispunjavaju kriterijume.

Svi detalji javnog poziva i obrazac prijave bit će objavljeni na web stranici Općine Sokolac.

Preuzeto sa: www.opstinasokolac.net