utorak, 02. oktobar 2018.

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga


Institut za razvoj mladih KULT objavio je javni poziv za nevladine organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini (udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u BiH) da dostave svoje projektne prijedloge u okviru podrške aktivnostima nevladinih organizacija u BiH koje rade na pitanjima mladih.

Na javni poziv se ne mogu prijaviti: javne ustanove, institucije vlasti, privredna društva, vjerske organizacije, politički subjekti, kao ni međunarodne nevladine organizacije koje nemaju registrirano svoje predstavništvo u Bosni i Hercegovini.

Sve projektne aktivnosti moraju se realizirati u Bosni i Hercegovini. Projektni prijedlog mora biti u skladu s oblastima ovog javnog poziva.

Svi potrebni obrasci, kao i cijeli tekst javnog poziva dostupni su na web stranici.

Od aplikanata se traži da se do 12. 10. 2018. do 16,00 sati prijave - dostave nacrt projektnog prijedloga u elektronskom obliku, sa svim traženim prilozima putem linka. Nacrti projektnih prijedloga koji ne budu dostavljeni na navedeni način neće biti uzeti u razmatranje.

Oblasti javnog poziva

Projektni prijedlozi moraju se isključivo odnositi na unapređenje politike prema mladima u BiH.

Projektni prijedlozi odnose se na sljedeće oblasti koje se vežu za unapređenje politike prema mladima u BiH:

 • uspostavljanje zakonima predviđenih mehanizama politike prema mladima na svim nivoima vlasti kroz zagovaračke inicijative;

 • provođenje zakona o mladima u FBiH/RS/BD;

 • povećanje učešća mladih u procesima donošenja odluka.

Moguće teme projektnih prijedloga, a koje su vezane za gore navedene oblasti su sljedeće:

 • Zapošljavanje mladih

 • Obrazovanje mladih

 • Učešće mladih

 • Zdravstvena zaštita mladih

 • Socijalna briga o mladima

 • Informiranje i mobilnost mladih

 • Sport, kultura i slobodno vrijeme mladih

 • Ljudska prava i pitanja ravnopravnosti spolova iz perspektive mladih ljudi.

 

Preuzeto sa: www.mladi.org