24. maj 2018

Javni poziv za lokalne inicijative mladih 2018


Agencija lokalne demokratije Mostar raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za Lokalne inicijative mladih Grada Mostara namijenjen neformalim grupama mladih i organizacijama mladih koje djeluju na području Grada Mostara.

Pozivamo mlade sa područja Grada Mostara da podnesu svoje aplikacije za lokalne inicijative koje će doprinijeti:

Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i organizacija mladih) za aktivno građanstvo i participaciju u životu njihovih lokalnih zajednica, posebno u procesima donošenja politika i odluka;

  • Povećanom uključivanju mladih sa manjim mogućnostima u lokalne aktivnosti koje promovišu učešće mladih;
  • Povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim zajednicama na potrebe mladih u procesima donošenja politika i odluka;
  • Promovisanju EU standarda aktivnog građanstva za postizanje jednakosti, tolerancije i bogatstva različitosti.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je: 11.06.2018.godine, do 17:00 sati.

Sve dokumente potrebne za aplikaciju na Lokalne inicijativa mladih mozete preuzeti na vrhu stranice:

1.POZIV 2018.

2.SMJERNICE POZIVA 2018.

3.APLIKACIONI FORMULAR 2018.

Preuzeto sa: www.ldamostar.org