16. april 2018

Javni poziv za OCD - Općina Sanski Most


Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekta u koji se sufinansiraju u okviru Budžeta Općine Sanski Most za 2018. godinu.

Obavezno vidjeti tekst javnog poziva i Smjernice - koje su sastavni dio javnog poziva.

Javni poziv je otvoren od 13.04.2018. godine do 30.04.2018. godine.

Sva dokumenta vezana za Javni poziv preuzmite na linkovima:

Javni poziv

Smjernice za podnositelje zahtjeva

Dokumentacija za Javni poziv

Preuzeto sa: www.sanskimost.gov.ba