ponedjeljak, 25. februar 2019.

Javni poziv za OCD: Prijava projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Općine Stari Grad u 2019.godini


Općina Stari Grad Sarajevo, putem Odsjeka za lokalni razvoj, objavljuje Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za prijavu projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo u 2019. godini.

Tim povodom, Općina Stari Grad Sarajevo poziva organizacije civilnog društva/nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Stari Grad Sarajevo i to iz sljedećih oblasti: obrazovanje, kultura i umjetnost, zaštita okoliša, zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo, mladi i turizam i sport.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 8.000 KM do 14.000 KM. Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest do osam mjeseci.

Izabrani projekti isključivo trebsaju biti implementirani na području općine Stari Grad Sarajevo. Neće se finansirati aktivnosti odobrenog projekta koje su provedene prije zaključivanja ugovora.

Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se treba dostaviti u dvije štampane i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 16 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv za projekte OCD-a: Općina Stari Grad Sarajevo, Šalter sala/protokol, ulica Zelenih beretki 4, 71 000 Sarajevo.

Rok za predaju aplikacija je 18. mart, 2019. godine do 14 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

Projektni prijedlog

Pregled budžeta

Matrica logičkog okvira

Plan aktivnosti i promocije

Administrativni podaci o aplikantu

Finansijska identifikaciona forma

Izjava o podobnosti

Lista za provjeru

Smjernice za aplikante

Naljepnica za kovertu

Preuzeto sa: www.starigrad.ba