22. oktobar 2018

Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga: OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija


Balkan Monitoring Public Finance OBJAVLJUJE:

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/

NEVLADINE ORGANIZACIJE

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA u sklopu projekta Europske Komisije CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015. Podrška regionalnom tematskom umrežavanju Organizacijama Civilnog Društva – “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija”

BMPF poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine, da podnesu prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima projekta Balkan Monitoring Public Finances i u fokusu imaju sljedeće prioritetne oblasti:

  1. Osnažiti NVO kroz povećanje znanja iz oblasti javnih finansija, nadgledanja javnih finansija, davanja prijedloga i učestvovanja u procesima kreiranja politika, podizanja svijesti javnosti, olakšavanje diskusije sa političkim akterima i drugim relevantnim stakeholderima, komunikacija i zagovaranje za bolju odgovornost i transparentnost u oblasti javnih finansija

  2. Podržati medije da komuniciraju i adekvatno informišu javnost o pitanjima ili političkim procesima vezanim za javne finansije

  3. Podstaknuti stručnjake da sprovode istraživanja i studije o specifičnim temama za javne finansije

  4. Kreirati platforme za saradnju ili podržati umrežavanje između različitih zainteresovanih strana za stvaranje transparentnih i odgovornih procesa politike i odlučivanja u oblasti javnih finansija.

Projekti podobni  za ovaj javni  poziv su oni čiji traženi budžeti budu između 4.000 EUR i 8.000 EUR.

Projekat BMPF zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva, u slučaju da projektni prijedlozi ne ispunjavaju zadate kriterijume. Raspoloživa sredstva za ovaj poziv su 45.600 EUR.

Trajanje projekta može biti između 4 i 6 mjeseci, i projekti moraju biti implementirani u periodu od decembra/2018 i maja/2019. Aktivnosti koje su se desile prije ovog datuma ne mogu biti finansirane.

Učestvovanje u ovom javnom pozivu otvoreno je za sve na jednakoj osnovi, za OCD i NVO (udruženja ili fondacije) formalno registrovane u Bosni i Hercegovini, Crnojg Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva mogu pronaći detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijume za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante, što je sastavni dio dokumentacije javnog poziva.

Rok za dostavljanje aplikacija je četvrtak, 1. Novembar u 12:00 sati.

Za Bosnu i Hercegovinu projektni prijedlozi bi trebali biti predati na bosanskom jeziku. Partnerska organizacija koja će voditi cijeli proces u BiH je Centar za ekologiju i energiju.

1. Najava poziva_bhs

2. Smjernice za javni poziv_bhs

3. A1_Aplikaciona forma_bhs

4. A2_Pregled budzeta_bhs

5. A4_Administrativna identifikaciona forma_bhs

6. A5_Financijska identifikacijska forma_bhs

7. A6_Izjava o podobnosti_bhs

8. A7_Lista za provjeru_bhs

 

Preuzeto sa: www.wings-of-hope.ba