utorak, 11. juni 2019.

Javni poziv za sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu


Ministarstvo za obrazoavnje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazoavnje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje :

Javni poziv za sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade
iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Prilog:

Tekst javnog poziva

1. Prijavni obrazac

2. Projektni prijedlog

3. Pregled budžeta projekta

4. Izjava