8. juni 2018

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godini


Na osnovu Odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o usvajanju Programa zapošljavanja Roma u 2018. godini, broj: 01/1-49-4513/17 od 18.4.2018. godine, Federalni zavod za zapošljavanje 6.6.2018. godine raspisuje JAVNI POZIV za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godini

Poticajne mjere

Raspoloživa finansijska sredstva u iznosu od 438.620 KM predviđena su za podršku zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih Roma u Federaciji BiH u 2018. godini.

Ova sredstva će se usmjeriti za:
– sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u iznosu od 6.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci,
– sufinansiranje samozapošljavanja Roma u iznosu od 5.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci.

Korisnici Programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

Korisnici bespovratnih sredstava su, također, nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih prije objave Javnog poziva u Federaciji BiH, i koje su na dan objave Javnog poziva na evidenciji Službe bile izjašnjene kao Romi.

Opširnije o ovom Javnom pozivu možete pogledati na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Preuzeto sa: www.szztk.ba