petak, 18. januar 2019.

National Endowment for Democracy | Nacionalna fondacija za demokratiju


NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje, jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava i vladavinu prava. NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podržati aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava.

NED je zainteresiran za podršku projektima lokalnih, nezavisnih organizacija sa nestranačkim programima koji žele:

  • promicati i braniti ljudska prava i vladavinu prava,

  • podržavati slobodu informacija i nezavisne medije,

  • jačati demokratske ideje i vrijednosti,

  • promicati odgovornost i transparentnost,

  • jačati organizacije civilnog društva,

  • jačati demokratske političke procese i institucije,

  • promicati građansko obrazovanje,

  • podržavati demokratsko rješavanje sukoba,

  • promicati slobodu udruživanja, i

  • jačati široko zasnovanu tržišnu privredu.

Svi predloženi projekti moraju biti u skladu s opštom svrhom rada NED-a kao što je navedeno u NED STATEMENT OF PRINCIPLES AND OBJECTIVES.

Veličina donacije ovisi o veličini i opsegu projekta, ali prosječna veličina granta je 50.000 USD za projekte sa trajanjem od 12 mjeseci.

Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovu odluke Odbora NED fondacije. Osim evaluiranja kako se program uklapa u generalne ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa, njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj zemlji, te demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta.

Naredni rok prijave projekata su 15. mart i 21. juni 2019. godine.

Preuzeto sa:  www.ned.org