utorak, 18. juni 2019.

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru pilot projekta Finansije, učenje, inovacije i patentiranje za kulturnu i kreativnu industriju (FLIP)


Glavni cilj predmetnog poziva u okviru Faze 2 je da istraži aktivnosti koje nastoje da premoste jaz između kulturne baštine i tržišta rada

Predmetni poziv usmjeren je na sljedeće dvije oblasti: učenje i inovacije.


Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 12. avgust 2019. godine.


Opšti cilj ovog pilot projekta je da nastavi da definiše i testira politike i akcije za održavanje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija te da generiše međusektorske koristi i preklapanja u različitim oblastima i sektorima u kulturnoj i kreativnoj industriji.


Glavni cilj predmetnog poziva u okviru Faze 2 je da istraži aktivnosti koje nastoje da premoste jaz između kulturne baštine i tržišta rada, te da pruži podršku uspostavljanju veza između kreativnih industrija i kreativnih centara, kreatora prostora, društvenih centara i sl.


Podnosioci prijava moraju da budu:
–          Neprofitne organizacije (javne ili privatne);
–          Javna tijela;
–          Međunarodne organizacije;
–          Univerziteti;
–          Obrazovne institucije;
–          Istraživački centri;
–          Subjekti koji stvaraju profit.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
–          Radionice, seminari, studijske posjete, sastanci;
–          Programi razmjene;
–          Treninzi, razvoj vještina;
–          Izrada internet stranice;
–          Razmjena dobrih praksi, smjernica, preporuka, izvještaja, anketa.

Ukupan budžet Poziva iznosi 1 050 000 miliona evra. Maksimalno trajanje projekta je 28 mjeseci, a aktivnosti treba da počnu da se sprovode početkom 2020. godine.
U prilogu vam dostavljamo Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga, a sve dodatne informacije dostupne su na sljedećoj internet stranici Evropske Komisije.


Molimo aplikante iz Republike Srpske da obavijeste Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju (fondovieu@meoi.vladars.net) o podnošenju prijave na ovaj poziv.