1. februar 2018

Poziv za dostavu projekata - Fondacija tuzlanske zajednice


Fondacija tuzlanske zajednice objavljuje poziv za podršku projektima organizovanja kulturno-društvenih događaja u zajednici. Poziv je otvoren do 25. februara, a aplicirati mogu Lokalne grupe za razvoj članice Mreža aktivnih zajednica MAZ.

Šta podržavaju?

  • Poziv je usmjeren isključivo za podršku organizaciji kulturno-društvenih događaja u zajednici kao što su: festivali, sajmovi, izložbe, vašari, folklorne smotre, koncerti i sl.
  • Male projekte u vrijednosti do 800KM
  • Kratkoročne projekte čiji je rok za realizaciju najviše 7 mjeseci
  • Projekte koji su zasnovani na volonterskom angažmanu i saradnji svih članova jedne lokalne grupe za razvoj (više u kriterijima)

Kako aplicirati?

Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog u aplikacionoj formi FTZ-a U koliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacje možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 362-830 (Azra ili Selma).


Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti u dva primjerka poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu: Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail: inicijative@fondacijatz.org sa naznakom Fond za aktivne zajednice -˝Poziv za kulturno-društvene događaje˝.

Rok za prijem aplikacije je do 25. februara 2018. godine.

Kriteriji poziv Fond za aktivne zajednice 29.01.2018

Upute za popunjavanje aplikacije

Preuzeto sa: www.fondacijatz.org