6. septembar 2017

Poziv za dostavu projekata u okviru Fonda “Uvećajmo dobro”


Centar za razvoj društvenog preduzetništva “Globus” od 1. decembra 2016. godine provodi projekat: “Podsticanje socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.” Cilj projekta je podsticanje socijalnog preduzetništva uvođenjem novih mjera, inovativnih modela i mreža podrške. Projekat je finansijski podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

Jedan od najvažnijih segmenata projekta je podrška pokretanju novih ili razvoju postojećih inicijativa u oblasti socijalnog preduzetništva u okviru Fonda “Uvećajmo dobro” koji cilja na smanjenje socijalne isključenosti. Svjesni činjenice da su mogućnosti za finansiranje poduhvata socijalnih preduzetnika i socijalnih preduzeća u BiH ograničene, koncipirali smo naš projekat na način da obezbijedimo direktnu podršku za socijalno-preduzetničke inicijative. U aktuelnom trenutku velike nezaposlenosti u BiH, razvoj socijalnog preduzetništva nosi značajan potencijal za rješavanje ove problematike.

Pozivamo zainteresovane poslovne subjekte da podnesu prijedloge projekata /poslovnih planova usmjerenih na razvoj socijalnog preduzetništva u skladu sa uputama za aplikante.

U dokumentima u prilogu možete pronaći više informacija o pozivu, uslovima za prijavu, kriterijima za odabir projekata, obrascu za poslovni/projektni plan, formi izjave o partnerstvu i drugim važnim pitanjima.

Za dodatna pitanja, možete nas kontaktirati putem e-mail-a cdpglobus@gmail.com

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Fonda Uvecajmo dobro

Poslovni plan

Izjava o partnerstvu

Info: http://bit.ly/2w5ACwR