13. septembar 2017

Poziv za projekte - Nevidljive manjine – Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba


Poziv za dodjelu grantova u sklopu projekta “Nevidljive manjine – Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba” otvoren je za organizacije civilnog društva i neformalne LGBTI grupe.

Helsinški odbor za ljudska prava i Asocijacija za demokratske inicijative pozivaju sve organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima LGBTI ljudskih prava, antidiskriminacije i jednakopravnosti, kao i neformalne LGBTI grupe, da dostave prijedloge lokalnih inicijativa koje promovišu prava i položaj LGBTI osoba.

Organizacije i lokalne LGBTI grupe imaju priliku aplicirati za finansiranje projekata za podršku aktivnostima koje promovišu prava LGBTI zajednice ili osnažuju LGBTI osobe u zahtijevanju svojih prava.

Ukupno će biti podržano šest projekata u pojedinačnom iznosu od maksimalno 3.000 KM i trajanju od dva mjeseca.

Adresa na koju možete dostaviti svoje prijedloge je: helcomm@teol.net. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 20. septembar 2017. godine do 23:59h.

Projekat “Nevidljive manjine –Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba” podržala je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz Program podrške marginalizovanim grupama (PPMG).

Info: http://bit.ly/2wWx9VK