ponedjeljak, 26. februar 2018.

Raspisan poziv za prijavu projekata udruženja građana


Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku raspisalo je javni poziv za prijavu projekata udruženja građana za sufinansiranje iz budžeta Grada Banja Luka u 2018. godini.

Poziv se odnosi na sljedeće prioritetne oblasti:
-obezbjeđivanje preduslova u zajednici za samostalan život osoba sa invaliditetom,
-unapređenje socijalne zaštite i brige o starima,
-zaštita djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja,
-edukacija djece o zdravim stilovima života,
-podrška i pomoć roditeljima u odgoju i brizi djece,
-obezbjeđivanje pristupa kulturnim sadržajima za djecu iz ruralnih sredina i marginalizovanih grupa,
-prevencija maloljetničkog prestupništva,
-edukacija i osnaživanje udruženja građana za pisanje projektnih prijedloga i upravljanje
projektnim ciklusom.

Projekte treba realizovati na području grada Banje Luke do kraja 2018. godine, a visina sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu iznose od 1.000 do 8.000 KM. Udruženje može prijaviti samo jedan projekat na javni poziv.

Na ovaj javni poziv može se prijaviti udruženje građana koje je registrovano u skladu sa zakonom kod nadležnog suda ili drugog nadležnog organa i koje ima sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada Banjaluka. 

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku, putem Prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni poziv za  prijavu projekata udruženja građana za sufinansiranje iz budžeta Grada Banjaluka u 2018. godini, pozivom na broj:10-6-80/18,  ili  putem pošte - preporučeno, na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku, Trg srpskih vladara 1, 78 000 Banja Luka. 

Javni poziv otvoren je do 8. marta ove godine, a sve detaljnije informacije možete dobiti putem broja telefona: 051/244-444, lokal 718, ili direktno - u kancelariji broj 26. 

Kompletan javni poziv, prijavni obrazac i svu prateću dokumentaciju pogledajte ovdje.

Osnovne informacije
Pravni subjekt: Grad Banja Luka
Naziv: Javni poziv za prijavu projekata udruženja građana za sufinansiranje iz budžeta Grada Banjaluka u 2018. godini
Kategorija: Tenderi
Datum objave: 15.02.2018.
Otvoren do: 08.03.2018.
Kratak opis:

U priloženom dokumentu.

Kontakt
Ime kontakt osobe: Lana Matić
Telefon: 051 244 444,локал 718
Faks: -
E-mail adresa: lana.matic@banjaluka.rs.ba
Web sajt: www.banjaluka.rs.ba
Dokumenti:
Naziv dokumenta Prijavni obrazac
Naziv dokumenta Obrazac prijedlog projekta sa prilozima
Naziv dokumenta Ocjenjivački obrazac
Naziv dokumenta Pravilnik o sufinansiranju
Naziv dokumenta Prilog 1-pregled budžeta
Naziv dokumenta Prilog 2-matrica logičkog okvira
Naziv dokumenta Prilog 3-plan aktivnosti i promocije
Naziv dokumenta Prilog 4-Administrativni podaci
Naziv dokumenta Prilog 5-Finans. ident.forma
Naziv dokumenta Prilog 6-Izjava
Naziv dokumenta Tekst javnog poziva
Naziv dokumenta Uputstvo za popunjavanje budžeta

Preuzeto sa: www.banjaluka.rs.ba