utorak, 18. juni 2019.

ReLoad Javni poziv OCD – Opština Teslić


ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana

OPŠTINA TESLIĆ U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Opština Teslić i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata. Poziv je otvoren do 29. jula 2019. godine.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Opštinu Teslić također se može preuzeti od 17. juna do 29. jula 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane orgazacije na dusko.stojanovic@opstinateslic.com , ili lično preuzimanjem na sljedećoj adresi: kancelarija br. 8A, Opština Teslić, Karađorđeva 18, 74270 Teslić, Bosna i Hercegovina.

DOKUMENTI:

1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom finansiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru
Cesta pitanja sa odgovorima
Informacije o cestim greškama, Teslic
Oglas novine Teslic
Smjernice za aplikante, Teslic