5. februar 2018

Takmičenje u pisanju eseja Fix photo Akademije


Fix Photo Academy objavljuje poziv za takmičenje u pisanju eseja za kandidate iz svih zemalja

OBLAST:

Fotografija.

OPIS:

Od 17. jula 2017. godine je otvoren poziv za takmičenje za 2018. godinu. U okviru programa nagrade se dodjeljuju za pokrivanje svih troškova studiranja ili samo za lični, odnosno profesionalni razvoj. Program je dizajniran kako bi podržao mlade talentovane fotografije da poboljšaju svoj profesionalni razvoj. Komisija će odabrati tri najbolja takmičara koji će osvojiti nagradu u iznosu od 1500 dolara.

USLOVI:

Pravo da se prijave imaju svi mladi kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:
• Moraju imati status redovnog studenta, a ako nisu aplikanti moraju poslati posebno pismo od akreditovanog univerziteta ili koledža na kome studira;
• Moraju imati lična dokumenta;
• Informacije koje budu navedene i prijave moraju biti u potpunosti tačne.
• Moraju dobro poznavati engleski jezik.

NAČIN PRIJAVE:

Da bi bili dio programa aplikanti moraju napisati esej na sledeću temu: „Kako fotografija doprinosi drugim industrijama“. Esej može sadržati od 1500 do 2000 riječi. Svoje prijave aplikanti mogu dostaviti putem sledeće mejl adrese: scholarship@fixthephoto.com.

ROK ZA PRIJAVU:

31. maj 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA:

Preuzeto sa: www.mladiinfo.me