ponedjeljak, 07. januar 2019.

Za članice Mreže ACCOUNT | IV ciklus grant programa Monitoring i izvještavanje o korupciji u odabranim sektorima


Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao nositelj i INFOHOUSE kao glavni partner programa Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), poziva sve zainteresovane članice Mreže ACCOUNT da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na aktivnosti monitoringa u oblastima: javne nabavke, zaštita zviždača, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo i obrazovanje.

Cilj ove aktivnosti je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje monitoringa, prikupljanje i obradu podataka o korupciji u odabranim sektorima.

ACCOUNT će dodijeliti sredstva za aktivnosti usmjerene na monitoring, prikupljanje i obradu podataka, i izvještavanje o korupciji u oblastima: javne nabavke, zaštita prijavitelja korupcije, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo i obrazovanje.

Četvrti ciklus finansiranja će biti dodijeljen za period od tri (3) mjeseca, sa početkom izdavanja  sredstava najkasnije u februaru 2019. i završetkom u aprilu 2019. godine.

ACCOUNT će dodijeliti sredstva za ukupno pet (5) organizacija članica Mreže, za projekte provođenja monitoringa u sektorima: javne nabavke, zviždači, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo i obrazovanje.

Maksimalan iznos sredstava po jednom grantu je 2,000 $ (dvije hiljade $) i biće dodjeljen članicama Mreže koje dostave najbolje prijedloge, čime dobijaju i status liderskih organizacija u monitoring timovima. Članice Mreže čiji projektni prijedlozi ne zadovolje kriterije za dobijanje statusa liderske organizacije, mogu dobiti status watch dog organizacije (članica monitoring tima).

Komponenta “Monitoring i izvještavanje o korupciji u odabranim sektorima” podrazumjeva: formiranje pet (5) monitoring timova; 1 tim = do 5 organizacija (liderska organizacija + watch dog organizacije).

Sredstva će biti dodijeljena putem konkurentnog procesa. Selekciona komisija sastavljena od tri predstavnika Centra za razvoj medija i analize  (CRMA) će pregledati dostavljene aplikacije i dati ocjenu o relevantnosti.

Poziv ostaje otvoren tri (3) sedmice od dana objavljivanja, od 24. decembra 2018. - 14. januara 2019. do 17:00 sati.

Preuzmite Aplikacioni obrazac i Uputstvo za aplikante.

Aplikacije, potrebna dokumentacija i upiti, dostavljaju se isključivo elektronski na adrese: tatjana.m.udovicic@gmail.com i hodzic_mirela@hotmail.com

Preuzeto sa: www.account.ba