Pitanje

Imam pitanje u vezi za koja o udruženjima, tačnije osoba za zastupanje i predstavljanje. Naime, prilikom upisivanja u registar udruženja u min.pravde KS prijavili smo jednu osobu, tj. predsjednika upravnog odbora kao osobu za zastupanje i predstavljanje. Radi efikasnijeg rada željeli bismo imati dvije ili više osoba za zastupanje ( npr. zamjenika upravnog odbora i sekretara udruženja). Zanima me da li je to moguće i kako to sa pravnog aspekta izvesti, da li odlukom upravnog odbora ili skupštinom?


Osoba ovlastenja za zastupanje i predstavljanje se najčešće objedinjuju u jednoj osobi direktoru (predsjedniku) kao izvršnom organu udruženja u cilju veće operativnosti ali nema smetnji da ova funkcija bude razdvojena. 

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje