Pitanje

Šta sve čini imovinu organizacije?


Imovinu organizacije mogu činiti novčana sredstva koja je organizacija stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem privredne djelatnosti, dotacijama iz državnog budžeta, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, kamate na uloge zakupnine, dividende, pokretnine, nekretnine i imovinska prava.

TREBATE SAVJET O RADU UDRUŽENJA?

SMART Resursni centar odgovara na Vaša pitanja o pravnom i finansijskom poslovanju, implementaciji projekata, odnosima s javnošću, preduzetničkim i ekonomskom aktivnostima.

Pitanje pošaljite na smart.rc@cpcd.ba

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje