Savjetovanje


SMART Resursni centar pruža uslugu besplatnog online savjetovanja u vezi rada udruženja i fondacije.

Pitanja možete poslati na e-mail: smart.rc@cpcd.ba

Molimo da vaše pitanje postavite precizno. Ukoliko postoji potreba da opišete situaciju molimo da je iznesete koncizno i jasno.

Napomena: Svi savjeti  su isključivo informativne prirode. Za savjet koji će utjecati na Vaše odluke kao i za konkretnu pravnu pomoć (pisanje podnesaka, zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima) molimo da se obratite advokatima ili službama za pravnu pomoć. 

SMART Resursni centar CPCD ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika/ca koje bi slijedile iz upotrebe pravnih savjeta izloženih na našem web portalu i objavljenim odgovorima.

Postavljanjem pitanja dajete saglasnost da se isto objavi na web portalu.

Hvala!

SMART RC Tim

Pitanje

Šta sadrži zahtjev za registraciju organizacije (udruženja) u BiH i šta je potrebno priložiti uz taj zahtjev?

Pitanje

Koje podatke treba da sadrži statut udruženja?

Pitanje

Koje se promjene u aktima organizacije prijavljuju registracijskom organu?

Postavite pitanje