Savjetovanje


SMART Resursni centar pruža uslugu besplatnog online savjetovanja u vezi rada udruženja i fondacije.

Pitanja možete poslati na e-mail: smart.rc@cpcd.ba

Molimo da vaše pitanje postavite precizno. Ukoliko postoji potreba da opišete situaciju molimo da je iznesete koncizno i jasno.

Napomena: Svi savjeti  su isključivo informativne prirode. Za savjet koji će utjecati na Vaše odluke kao i za konkretnu pravnu pomoć (pisanje podnesaka, zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima) molimo da se obratite advokatima ili službama za pravnu pomoć. 

SMART Resursni centar CPCD ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika/ca koje bi slijedile iz upotrebe pravnih savjeta izloženih na našem web portalu i objavljenim odgovorima.

Postavljanjem pitanja dajete saglasnost da se isto objavi na web portalu.

Hvala!

SMART RC Tim

Pitanje

Šta je potrebno priložiti zahtjevu za prijavu upisa promjena?

Pitanje

Šta sve čini imovinu organizacije?

Pitanje

Dali ista lica mogu biti članice upravnog i nadzornog odbora?

Postavite pitanje