Pitanje

Ukoliko je nevladina organizacija registrovana za prostor cijele Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija (danas mislim da registar vodi Ministarstvo pravde BiH) i ima sjedište prijavljeno u jednom entitetu, npr. u Sarajevu, da li je za otvaranje kancelarije u drugom entitetu npr. Banja Luci potrebno proći administrativnu proceduru, odnosno da li i gdje novu kancelariju treba registrovati?


U skladu sa odredbom stava 2. člana 3. Zakona o udruženjima i fondacijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/01 i 42/03), udruženja i fondacije imaju slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine, bez obzira gdje su registrovani. To znači da se ova odredba odnosi i na udruženja registrovana ne samo po državnom, već i entitetskim zakonima. Nisu potrebna dodatna administrativna uslovljavanja.

S obzirom na to da ste već stekli status pravnog lica registracijom kod Ministarstva pravde BiH, možete slobodno djelovati na cijelom području Bosne i Hercegovine i nemate obavezu registrovanja kancelarije u Banja Luci. Ovo se odnosi na domaće nevladine organizacije.

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje