Direktorij OCD


Promocija održivog modela poslovanja OCD

REGISTRUJ SE

Smart Start projekt istražuje potrebe organizacija s ciljem definisanja modela održivosti organizacija civilnog društva (OCD) u BiH. Mapiranjem OCD kroz tri upitnika, saznat ćemo odgovore na pitanja koja će pomoći da shvatimo pravac u kojem OCD u BiH žele ići u budućnosti.

Kako bismo što bolje definisali polje potreba, odaberite kategoriju u koju vaša OCD pripada, i to kao:

OCD sa registrovanim

preduzećem

     

OCD sa komercijalnim

aktivnostima

     

OCD koja želi pokrenuti

komercijalne aktivnosti