ponedjeljak, 11. mart 2019.

Dobra ekonomija: Upoznajte Lotos


Nakon obavljene analize tržišta, Lotos je došao do saznanja da postoji potreba za unikatnim suvenirima koji predstavljaju znamenitosti Tuzle.

Grad: Tuzla

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br.3

Kontakt osoba: Anes Ćehović
e-mailinfo@ic-lotos.org.ba

Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” je neprofitna organizacija koja okuplja osobe sa i bez invaliditeta koje su zainteresovane da svojim radom doprinesu ostvarivanju većih prava za one najugroženije.  Osnova njihovog poslovanja jeste vidljivost osoba sa invaliditetom i njihovo uključenje u svakodnevni život.

Kako bi zaposlio osobe sa invaliditetom i omogućio im profesionalnu rehabilitaciju, Lotos osniva kompaniju „INTRAG“. Njihove aktivnosti obuhvataju printanje letaka, brošura, vizit kartica, promo materijala i printa. Njihov interes je da tržištu ponude nove ideje koje bi dovele do razvoja sito tiska na sve reklamne medije i na svim vrstama platna.

Nakon obavljene analize tržišta, Lotos je došao do saznanja  da postoji potreba za unikatnim suvenirima koji predstavljaju znamenitosti Tuzle. Stoga su krenuli u proizvodnju predmeta koji su finansijski pristupačni za sve građane i turiste.

Uz pomoć Smart Start-a, uspjeli su nabaviti printere i laserske mašine za grafičko graviranje suvenira, i time proširiti svoju ponudu i proizvodnju. Ovim će omogućiti zaposlenje više ljudi sa invaliditetom.

U sklopu Lotos-a, nalazi se radni i skladišni prostor INTRAG-a. Upravo zbog ove povezanosti, omogućeno je ispitivanje radnih vještina mladih osoba sa invaliditetom, kao i volontera pri sticanju znanja i vještina. Ovakvim sinergijskim djelovanjem, istovremeno se utiče na povećanje broja zainteresovanih korisnika, potencijalnih uposlenika kao i širenje društvenog uticaja o mogućnostima osoba sa invaliditetom.

U 2018. godini, INTRAG je imao 6 zaposlenih, od kojih je 5 sa invaliditetom.


Serija članaka o društvenom preduzetništvu u sklopu aktivnosti na Smart Start projektu „Podrška uticaju civilnog društva kroz društveno poduzetništvo i inovacije u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj“ finansiranom od strane Evropske Unije.