1. april 2018

SIC Impact: Grantovi za inovacije


3.500,00 EUR za jedan grant. Rok je produžen do 30.04.2018. godine

SIC Impact 2018 (1)


 

SIC Impact 2018 (2)


 

SIC Impact 2018 (3)


 

SIC Impact 2018 (4)


 

SIC Impact 2018 (5)


 

SIC Impact 2018 (6)


 

SIC Impact 2018 (7)