1. april 2018

SIC Impact: Grantovi za inovacije


3.500,00 EUR za jedan grant. Rok je produžen do 30.04.2018. godine