SMART Hub


Dajemo savjete, a i sami smo dobar primjer!

Termin društveno preduzetništvo je još uvijek nepoznanica za veliki broj ljudi u našoj zemlji, a pogotovo za ljude koji nisu imali priliku da se susretnu sa ovim fenomenom u svojim ranijim iskustvima.

Za razliku od tradicionalnog preduzetništva gdje je akcenat na profit, društveno preduzeće kao pokretačka snaga socijalnog i ekonomskog razvoja fokus stavlja na zadovoljavanje društvenih potreba.

DRUŠTVENO PREDUZEĆE

Najprihvaćenija definicija društvenog preduzeća je definicija Europske istraživačke mreže:

Društveno preduzeće je neprofitna privatna organizacija koja se bavi proizvodnjom roba i pružanjem usluga, što je direktno povezano sa jasnim ciljem organizacije da zajednica ima koristi od njenih aktivnosti.

Društvena preduzeća mogu biti različita po organizaciji i strukturi, ali sva imaju vrlo jasnu socijalnu i javnu svrhu. To znači da profit ne služi uvećanju imovine pojedinca, već se profit ulaže za rješavanje siromaštva, nezaposlenosti i sličnih socio-ekonomskih problema. To je biznis koji kroz zaradu ispunjava jasno socijalnu misiju.

REGISTRUJ SE

Smart Start projekt istražuje potrebe organizacija s ciljem definisanja modela održivosti organizacija civilnog društva (OCD) u BiH. Mapiranjem OCD kroz tri upitnika, saznat ćemo odgovore na pitanja koja će pomoći da shvatimo pravac u kojem OCD u BiH žele ići u budućnosti.

Kako bismo što bolje definisali polje potreba, odaberite kategoriju u koju vaša OCD pripada, i to kao:

OCD sa registrovanim

preduzećem

     

OCD sa komercijalnim

aktivnostima

     

OCD koja želi pokrenuti

komercijalne aktivnosti

           

ŠTA NUDIMO?

  • Savjetovanje u oblasti komercijalnih i ekonomskih aktivnosti OCD,
  • Savjetovanje iz poslovanja preduzeća koje vode OCD u BiH,
  • Podršku pri realizaciji ideje za preduzetničke ili komercijalne aktivnosti,
  • Edukacije za izradu poslovnog plana, marketing strategije i/ili finansija.

PRIJAVI SE

Smart Start mreža je važan faktor koji doprinosi promociji povoljnijeg okruženja za društvena preduzeća i OCD sa ekonomskim aktivnostima, prema pozitivnim normama u Bosni i Hercegovini.