12/23/2021

Najteža odluka u 2021. godini

Pročitajte praznični blog direktorice CPCD-a, Aide Daguda!
01/25/2021

5 zanimljivih činjenica o nevladinom sektoru u FBiH

U našoj zemlji su nepoznati brojni odgovori na brojna jednostavna pitanja, poput ovog – koliko ima udruženja i fondacija?
X