Dajana Cvjetkovic

04/13/2022

OGLASI ZA POSAO

CPCD porodica u ovoj godini postaje još veća! Pridruži nam se Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je neprofitna organizacija osnovana 1996. godine u Sarajevu, a […]
03/11/2022

Regulisanje finansiranja organizacija civilnog društva u FBiH iz javnih budžeta

Iskustvo u radu u oblasti izgradnje podržavajućeg okruženja za djelovanje civilnog sektora, jačanje kapaciteta uloge organizacija civilnog društva i analizu mehanizama javnog finansiranja OCD i njihove […]
03/11/2022

Regulisanje finansiranja organizacija civilnog društva u FBiH iz javnih budžeta

Regulisanje finansiranja OCD iz javnih budžeta u FBiH je kompleksna oblast koja zahtijeva dodatna ulaganja u sistem koji će biti pravedniji, transparentnij i koji će odgovarati na potrebe civilnog društva.
01/17/2022

Stvaranje povoljnijeg okruženja za ponovnu upotrebu oduzete imovine u društvene svrhe kroz sudjelovanje civilnog društva u BiH

Projekat podrazumijeva sveobuhvatan pristup u pružanju podrške cjelokupnom ciklusu povrata imovine: (1) finansijsku istragu, zapljenu i konfiskaciju imovine; (2) upravljanje imovinom; (3) ponovnu upotrebu imovine.
04/29/2021

Ko je Kameni spavač u priči?

Najrazvijeniji kapaciteti organizacija su u oblasti upravljanja organizacijom, što je potvrda posvećenosti članova/ica i osoblja da izvršavaju misiju i viziju zbog koje je organizacija i nastala.
04/14/2021

Online pričaonica 2: Saradnje sa dijasporom u oblasti zaštite okoliša

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i i-platforma 21. aprila ove godine, od 19:00 - 20:30h, organiziraju online pričaonicu. Tema druge pričaonice ciklusa 1000 zašto, kako, zato civilnog sektora je "Od očekivanja do realizacije saradnje sa dijasporom u oblasti zaštite okoliša".
03/25/2021

Zagovaračke i promo kampanje

Naš tim nudi kreativna i idejna rješenja, osmišljava plan kampanje u skladu sa vašim kapacitetima, a nudimo i sveobuhvatnu uslugu razvoja ideje, planiranja, implementacije i evaluacije na način da vaš stres i angažiranost budi dio prošlosti, a uspjeh i ponos na ostvarene rezultate dio budućnosti.
03/25/2021

Organizacija događaja

Naše usluge su kreirane na osnovu potreba i očekivanja klijenata, a kompetentno, nasmijano i posvećeno osoblje čini da vaš stres bude prošlost i da napokon počnete uživati na vlastitim događajima. Misija nam je da vaši događaji budu savršeni, da odražavaju vaš korporativni identitet i vrijednosti, da budu iskustva o kojima vaši klijenti/ce i korisnici/e dugo pričaju.
03/25/2021

Jačanje kapaciteta

Usluge jačanja kapaciteta: - Organizacija treninga i radionica - Akademijaizrade EU projekata - Mentorski program - Savjetovanje
X