Marijana Ušanović

09/10/2021

POZIV NA ONLINE PRIČAONICU: 1000 ZAŠTO, KAKO, ZATO CIVILNOG SEKTORA

1000 ZAŠTO, KAKO, ZATO CIVILNOG SEKTORA Razvoj društva uz mirovni aktivizam Tema: Mi(rom) gradimo sigurnu budućnost Srijeda, 15.9.2021. 19:00, Zoom platforma
09/07/2021

Istraživanje o ekonomskim pritiscima na medije u BiH

Autorica: Prof.dr. Lejla TurčiloIzdavač: Centar za promociju civilnog društva (CPCD)Za izdavača: Aida Daguda, direktoricaGodina: 2021.
09/07/2021

Ekonomski pritisci na medije – od tužbi radi zastrašivanja do loše radnopravne pozicije novinara

U okviru Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) u Sarajevu je održana konferencija “Ekonomski pritisci na medije – politika radi profita ili ekonomski pritisak radi politike”.
08/22/2021

HE ULOG: Mogući kataklizmički scenarij

U organizaciji Centra za promociju civilnog društva-CPCD, Udruženja ‘Zeleni Neretva’ Konjic i Arhus centar u BIH u Konjicu je održan radni skup pod nazivom „Građanski dogovor“ […]
08/22/2021

Poziv za učešće na IMEP konferenciju: “Ekonomski pritisci na medije – politika radi profita ili ekonomski pritisak radi politike”

Pozivamo vas da se pridružite debati na konferenciji 1. septembra u Sarajevu, Hotel Hills, na konferenciji “EKONOMSKI PRITSCI NA MEDIJE – POLITIKA RADI PROFITA ILI EKONOMSKI PRITISAK RADI POLITIKE”
X