01/28/2021

Inicijativa za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom

Centar za promociju civilnog društva – CPCD pokreće online peticiju za podršku „Inicijativi za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom“ (Inicijativa).
01/28/2021

Inicijative o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) zajedno sa 71 partnerskom organizacijom civilnog društva (OCD) udruženom u koaliciju „Civilni dijalog“ i drugim OCD pokreću inicijative za uspostavljanje i poboljšanje procesa transparentnog, odgovornog i efektivnog korištenja javnih sredstava sa svrhom finansiranja aktivnosti OCD koje su u skladu sa participativno definisanim javnim interesom.
01/25/2021

25% popusta na online program Akademije izrade EU projekata

PRIJAVA DO 10.2.2021. Akademija izrade EU projekata koju sprovodi CPCD SMART centar za obrazovanje odraslih je akreditovana od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS u […]
01/25/2021

Poziv za učesnike/ce šestodnevnog treninga o patentiranju i crowdfundingu

Budućnost pripada ljudima koji se danas pripremaju za nju! Nadamo se da ste spremni za nastavak aktivnosti projekta „Trezor bh. inovacija!“. Kako je Malcolm X rekao […]
01/24/2021

Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama

2020.Prof. dr. Samir Lemeš i Dajana Cvjetković
X