12/01/2020

Historijski dan za nevladin sektor u BiH

Uspostavljeno Savjetodavno tijelo Vijeća ministara za suradnju s nevladinim sektorom Danas je u Sarajevu održana Konstituirajuća sjednica Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za suradnju sa nevladinim […]
12/01/2020

Otvoreni javni pozivi za dodjelu grantova za zagovaračke mreže, inicijative društvene odgovornosti kompanije i medije

Rok za podnošenje prijava 17.1.2021. U okviru projekta „Misli o prirodi!“ danas su objavljena tri javna poziva za dodjelu grantova – poziv za dodjelu grantova za […]
11/27/2020

Najava CPCD događaja za decembar

17 događaja u decembru! Za kraj godine, tim Centra za promociju civilnog društva, priprema nekoliko značajnih događaja iz svih polja našeg djelovanja. Najviše radimo u oblasti […]
11/26/2020

CPCD potpisao Memorandum o saradnji sa AIBIH i sa STELEKS-om

Bosna i Hercegovinanajmanje ulaže u istraživanje i razvoj među državama Zapadnog Balkana Bosna i Hercegovina, nažalost najmanje ulaže u istraživanje i razvoj među državama Zapadnog Balkana, […]
11/19/2020

Objavljen priručnik “Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu”

Nove potrebe i nove mogućnosti COVID-19 promijenio je način na koji živimo. Utječe na to kako komuniciramo, kako provodimo vrijeme s voljenima, kako radimo i kako […]
11/09/2020

Danas je Svjetski dan inovatora i inovatorica!

Danas je dan kada želimo inspirisati i motivisati buduće inovatore i inovatorice. Želimo se, na ovaj poseban dan, zahvaliti brojnim svjetskim inovatorima i inovatoricama, ali naročito […]
11/05/2020

Kick-off konferencija „Trezor bh. inovacija“

Motivacija je ključna, s nedostatkom motivacije, nedostaje nam i snage za pokretanjem, promjenom i pronalaskom rješenja za probleme današnjice.
11/03/2020

Kick-off konferencija “Trezor bh. inovacija” u online izdanju!

Podigni ruku ako poznaješ nekoga sa idejom od milion dolara. Podigni ruku ako misliš da si osoba koja ima ideju od milion dolara.
10/29/2020

Okrugli sto „Saradnja kao faktor unapređenja rada javnih institucija kulture u Kantonu Sarajevo“: Za napredak u poslovanju potrebne promjene unutar ali i izvan kulturnih institucija

Promjena načina rada samih kulturnih institucija, ali i ažuriranje zakonskog okvira
X