03/31/2012

CPCD Godišnji izvještaj 2012.

02/24/2011

MREŽA MLADIH NIKŠIĆ -SARAJEVO

CPCD, BiH i Centar za demokratsku tranziciju, CG u saradnji s NVO Alfa Centar, CG realizirali su projekt Mreža mladih Nikšić – Sarajevo.
01/13/2011

Unapređenje kvaliteta saradnje NVO i Vlasti KS

Osnovna svrha projekta je da kroz organizaciju treninga i seminara, kako za vladine službenike tako i za predstavnike NVO, postignemo bolje razumjevanje osnovnih principa Sporazuma, ciklusa […]
03/24/2010

Dijalog i saradnja Vlade i OCD u KS

Osnovna svrha projekta je primjena već usvojenog Sporazuma, njegova dalja izgradnja i podrška zagovaračkim i drugim civilnim inicijativama usmjerenim na praktičnu primjenu u svakodnevnim odnosima predstavnika […]
01/06/2010

KAMPANJA “PITAJ SVOJU VLADU”

Centar za promociju civilnog društva u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo realizovao kampanju PITAJ SVOJU VLADU „Kampanja 6 pitanja“! Ova kampanja se realizuje u još […]
08/01/2009

JAČANJE ULOGE PARLAMENATA U BIH

Cilj prodjeta jeste da se na uočenom problemu u lokalnoj zajednici, za koji taj nivo nema nadležnost u njegovom rješavanju, pronađe modalitet uključenja viših nivoa vlasti […]
01/24/2009

PROJEKAT UPRAVNE ODGOVORNOSTI, FAZA II (GAP2)

Projekat upravne odgovornosti (GAP) za Bosnu i Hercegovinu (BiH) je zamišljen na način da jača kapacitet značajnog broja općina u BiH kako bi iste što učinkovitije […]
01/24/2009

Izgradnja kapaciteta civilnog društva

Ovaj dvogodišnji regionalni projekat realizuje konzorcijum na čelu sa SIPU International iz Švedske, u kojem je CPCD, zajedno sa HRDF iz Turske, FPLD iz Rumunije i […]
01/24/2005

GROZD – Građansko organizovanje za demokratiju

GROZD kao građanska inicijativa pokrenuo je okupljanje građana iz cijele BiH, organizacija nevladinog i poslovnog sektora u široku i otvorenu mrežu i tako je po prvi […]
X