Budi dio IMEP tima: Otvoreni poziv za pravnog konsultanta/icu

Budi dio IMEP tima!

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) raspisuje otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga pravnog konsaltinga.

Konsultant/ica će isporučivati sljedeće usluge:

  • U saradnji sa angažovanim advokatima voditi i ažurirati ukupnu evidenciju podržanih predmeta s detaljima spora, uključujući pravne analize podržanih slučajeva.
  • Vršiti sublimaciju pravnih analiza koje su kreirali angažovani advokati.
  • Definisati teme od zajedničkog interesa za medije i pravosudnu zajednicu, a za potrebe organizacije događaja u okviru pravne komponente programa IMEP.
  • Vršiti ad hoc monitoring sudskih postupaka koji se finansiraju u okviru programa, u skladu s IMEP-ovom metodologijom praćenja sudskih postupaka, te kreirati izvještaje u dogovoru s ugovaračem.


Ovdje možete preuzeti kompletan Poziv – Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda s detaljnijim informacijama o poslu i drugim informacijama potrebnim za apliciranje.

X