10/19/2022

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. DVV 001 01/2022

Sarajevo 19.10.2022. Protokol br: 1347/2022 Predmet Angažman eksperta/ice za kreiranje kurikuluma holističkog programa obrazovanja odraslih pod nazivom “Finansijsko upravljanje u nevladinom sektoru” Ugovarač Centar za promociju […]
01/08/2021

mentoRING

mentoRING promovira žensku solidarnost i predstavlja novu vrstu društvenog angažmana žena BiH. Program ima za cilj da poveže žene kojima treba podrška u razvoju karijere sa […]
06/30/2020

D.I.K.T.

Djevojke u informaciono-komunikacionim tehnologijama (DIKT) predstavlja jedinstven program CPCD-a namijenjen djevojčicama i djevojkama s ciljem afirmacije i promocije svih zanimanja koja su potrebna na tržištu rada, […]
06/30/2020

Sat kodiranja 2016 – dm (drogerie markt)

Informatičko obrazovanje postaje svakim danom sve važnije i jedan je od osnovnih izazova 21. vijeka za koje moramo pripremiti mlade u BiH. Istraživanja pokazuju potrebu za […]
X