SMART Education

SMART Education

04/20/2020

Poslovne vještine

Ljudi su najvažniji dio svake organizacije, i zbog toga je ulaganje u znanja, sposobnosti i vještine uposlenih visoko na listi prioriteta svake kompanije koja želi poslovnu […]
04/20/2020

Projektna akademija

Svjesni ste da svaka organizacija ili institucija u BiH moraju ubrzano podići svoje kapacitete u oblasti uspješnog razvoja projekata, pisanja projektnih aplikacija i upravljanja EU projektima, […]
04/20/2020

Finansijska akademija

SMART RC nudi poseban set edukacija iz oblasti finansijskog, računovodstvenog i poreznog poslovanja udruženja građana i fondacija, unutrašnje kontrole, finansijskog nadzora, te pravnog aspekta zapošljavanja i […]
X