HE ULOG: Mogući kataklizmički scenarij

U organizaciji Centra za promociju civilnog društva-CPCD, Udruženja ‘Zeleni Neretva’ Konjic i Arhus centar u BIH u Konjicu je održan radni skup pod nazivom „Građanski dogovor“ koji je imao za cilj da okupi sve zaniteresovane strane za zaštitu gornjeg toka Neretve, a sve sa ciljem planiranja zajedničkog djelovanja kada je u pitanju izgradnja HE Ulog na Neretvi.

Ovom skupu, koji je održan 27. jula 2021. godine prisustvovali su predstavnici Općina Konjic i Jablanica, predstavnici nekih od političkih starnaka koje participiraju u Općinskom vijeću Konjic (SDP, SDA, SBIH), zatim predstavnici Organizacije sportskih ribolovaca Konjic, Kluba rafting djetanika, Centra za životnu sredinu iz Banja luke, Fondacije ACT iz Sarajeva i dr.

Učesnici su iznijeli svoja saznanja i informacije o trenutnom stanju u vezi gornjeg toka Neretvei problema izgradnje HE Ulog, o tome šta je do sada urađeno, odnosno koji su propusti napravljeni, te kako djelovati u narednom periodu da se zaustavi gradnja projekta HE Ulog. Inače, ovaj projekat je na skupu ocijenjen kao kontraverzan sa velikim negativnim posljedicama po prirodu i ljude, ali i sa mogućim kataklizmičkim scenarijem po nizvodna naselja, obzirom da je gradnja HE Ulog planirana na veoma trusnom i geološki nestabilnom području. – saopćeno je iz Udruženja “Zeleni-Neretva” Konjic.

Tekst preuzet sa: ANK-NOVIKONJIC.BA

X