Inicijativa za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom

Centar za promociju civilnog društva – CPCD pokreće online peticiju za podršku „Inicijativi za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom“ (Inicijativa).

Inicijativa je usvojena na konferenciji „Zvono za promjene“ koja je održana 02.02.2016.godine u Sarajevu uz učešće najviših predstavnika Vijeća ministara BiH i drugih BiH institucija, organizacija civilnog društva (OCD), te predstavnika/ca donatora i međunarodnih organizacija aktivnih u izgradnji civilnog društva u BiH, posebno u jačanju saradnje institucija vlasti i civilnog društva (CD) na nivou BiH.

Cilj inicijative je da se „otkoči“ trenutni zastoj u procesu izgradnje institucionalnog i pravnog okvira za razvoj funkcionalnog dijaloga Vijeća ministara BiH sa CD, kao i  da se izvši organizovan i artikulisan pritisak na Vijeće ministara BiH da u najkraćem roku preduzme sve neophodne mjere i korake koji će stvoriti uslove za implementaciju „Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH“ iz 2007. godine.  

Cilj ove peticije je da se svim NVO i drugim OCD u BiH, koje nisu bili u mogućnosti prisustvovati na konferenciji „Zvono za promjene“, pruži prilika da u skladu sa svojim interesom i misijom podrže Inicijativu i tako joj daju dodatni legitimitet i kredibilitet, koji će ključni donosioci odluka u Vijeću ministara BiH i drugim BiH institucijama morati uzeti u obzir prilikom njenog razmatranja.  

Paralelno da kampanjom pritiska na Vijeće ministara i druge BiH institucije, u saradnji sa partnerskim organizacijama CPCD će voditi kampanju među NVO i drugim OCD širom BiH za praktično provođenje vlastitih obaveza iz ove Inicijative.  

Tekst Inicijative možete pogledati OVDJE.

Inicijativa će biti dostavljena Vijeću ministara BiH i drugim BiH institucijama, uključujući oba Doma Parlamentarne skupštine BiH, uz zahtjev da se u vezi s njom javno očituju i urgentno pokrenu odgovarajuće mjere i aktivnosti.    

Podržite ovu Inicijativu potpisivanjem peticije OVDJE!  

Centar za promociju civilnog društva                      
Gradačačka bb, 71 000 Sarajevo
Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Melisa Tolja
Melisa Tolja
STRUČNJAK ZA DIGITALNI MARKETING. Digital2.ba
X