Izađite iz svoje zone komfora: Održana motivaciona radionica za djevojčice

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je 30.04.2021. godine s početkom u 12 sati organizirao virtualnu motivacionu radionicu za 20 djevojčica povodom Međunarodnog dana djevojčica u informaciono komunikacionim tehnologijama.

Govornice su bile Zinka Bejtić, profesorica digitalnih medija na Američkom Univerzitetu u Sharji (UAE), sa više od 20 godina predavačkog i profesionalnog iskustva i Amina Muzurović, Mobile and Saleforce Developer u kompaniji Mistral.

Učesnicama se najprije obratila Zinka Bejtić, koja se ujedno bavi istraživanjem kognitivne pedagogije pri čemu se fokusira na društveno-emocionalni aspekt nastave i učenja te pronalaženje tehnika za jačanje intrinzične motivacije studenata i studentica. Zinka je sa učesnicama podijelila svoju životnu priču, prepunu uspona i padova, i ukazala na važnost naših „unutrašnjih glasova“.

Zinka je naglasila kako moramo slušati svoje instinkte jer je to zapravo ono što zaista želimo i ka čemu trebamo istinski težiti. Zinka se, također, suočila s rodnim stereotipima prilikom svog predavačkog iskustva, ali naglašava važnost uspostavljanja bliskih veza sa studentima/icama i uvažavanja svačijeg identiteta i životnog puta kako bi preneseno znanje i iskustvo imalo smisla.

„Izađite iz svoje zone komfora kako biste vidjele šta ste sposobne napraviti ukoliko vi to želite“, navodi Zinka i dodaje „Osnaživanje žena kreće tako što jedna drugu podržavamo, utičemo na mlađe generacije, javljamo se kao uzori, kako bi se mlade žene imale na koga ugledati.“

Amina Muzurović je iskustvo u mentorisanju stekla preko „Android radionice“ te „CoderDojo škole programiranja“ gdje je bila jedna od mentorica i podijelila svoje iskustvo sa učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola u Sarajevu, Tuzli i Zenici. Amina je, također, sa učesnicama podijelila svoje iskustvo i put kojim korača u IT sektoru.

Jedna od učesnica današnje motivacione radionice bila je Nejra Čorić koja je podijelila svoju priču. Naime, Nejra je nakon prošlogodišnjeg događaja Girls in ICT organiziranog od strane CPCD-a ostala u kontaktu s Aminom koja ju je inspirirala u njenoj IT karijeri. Iako je sumnjala u svoju sposobnost da stigne završiti zadatak za takmičenje, kako kaže „Sjetila sam se Amininog govora i završila zadatak, te osvojila jednu od nagrada.“

Nadamo se da su djevojčice koje su imale priliku slušati ovu motivacionu radionicu dodatno stekle samopouzdanje i snagu i da smo zajedno učinile još jedan korak ka razbijanju stereotipa i povećanju broja žena u IT sektoru.

X