CPCD SMART Resursni centar je 2006. godine uspostavljen kao odgovor na veliku potrebu organizacija civilnog društva, institucija, kompanija, pojedinaca i pojedinki da izgrađuju, jačaju i usavršavaju svoje kapacitete u oblasti upravljanja organizacijom, poslovnim procesima i događajima, uključivanja građana/ki i korisnika/ca u sve faze rada organizacije, pripreme, pisanja i implementacije projektnih prijedloga za lokalne i međunarodne donatore.
Naše usluge su proizašle iz desetogodišnje ekspertize, a od uspostavljanja SMART Resursnog centra smo ih dodatni razvijali i usavršavali tako da danas nudimo usluge jačanja kapaciteta za organizacije, kompanije, institucije i pojedince/ke.


Usluge:

 • Priprema, organizacija i vođenje treninga i radionica
  Kao Centar za obrazovanje odraslih koji je akreditovan od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, SMART RC pruža uslugu kreiranja obrazovnih programa u skladu sa vašim potrebama, poštujući međunarodne standarde i andragoške principe. Do sada smo kreirali i implementirali više do 300 treninga i radionica na različite teme koji obuhvataju slijedeće: upravljanje organizacijom, ljudskim resursima, priprema i pisanje projekata, upravljanje projektnim ciklusom, monitoringi evaluacija, zagovaranje, organizovanje i vođenje sastanaka, upravljanje vremenom, javni nastup, odnosi s javnošću, upotreba novih tehnologija u poslovanju i obrazovanju, integracija principa zaštite okoliša u poslovni ambijent, finansijsko izvještavanje, upravljanje finansijama za organizacije civilnog društva i sl. Naš najpoznatiji obrazovni proizvod je Akademija izrade EU projekata.
 • Mentorski program
  Organizacijama civinog društva nudimo uslugu mentoringa koja obuhvata širok spektar aktivnosti i pristupa u prenošenju znanja, vještina i kompetencija. Kroz ovaj program mentori SMART Resursnog centra svoje znanje, snagu i iskustvo prenose osoblju organizacije u prgramu obuke u skladu sa unaprijed definisanim razvojnim i karijernim ciljevima individue i organizacije. Program je zahtjevan, dugotrajan ali nudi održive rezultate sa garantiranim uspjehom u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Mentorstvo je odnos učenja, općenito usmjeren na dugoročni razvoj karijere. Mentori i mentorice se u svojim razgovorima mogu koristiti vještinama prenošenja znanja, ali obično je uloga mentora šira od uloge trenera i može uključivati otvaranje vrata, uspostavljanje veza i razmjenu izazova sa kojima se osoba u programu suočava ili može suočiti u svojoj karijeri. Centar za promociju civilnog društva svake godine implementira masovniji mentorski program za žene koji predstavlja našu inicijativiu i volonterski doprinos jačanju kapaciteta žena.
 • Savjetovanje
  SMART Resursni centar nudi uslugu savjetovanja u implementaciji poslovnih procesa koji uključuju programsko i finansijsko savjetovanje zasnovano na znanju i iskustvu stručnog kadra CPCDa. Vrsta i obim savjetovanja se prilagođava potrebi klijenta. Do sada smo pružili više od 200 savjeta organizacijama civilnog društva u oblasti pisanja i implementacije projekata, usklađivanja internih dokumenata sa zahtjevima donatora, finansijskog poslovanja udruženja i finansijskog vođenja projekata.

Zašto izabrati nas?

 • Imamo znanje i iskustvo u kreiranju obrazovnih programa baziranih na ishodima učenja i metodama obrazovanja odraslih;
 • Imamo interni tim iskusnih trenera i trenerica, ali i široku mrežu eksternih saradnika/ca kako bismo zadovoljili sve potrebe naših klijenata;
 • Vješti smo u pripremi trening modula, popratnog materijala, interaktivnih vježbi i implementacije treninga, a dodatno nudimo uslugu tehničke organizacije edukacija;
 • Prepoznatljivi smo po odgovornom i profesionalnom pristupi i uvijek poštujemo rokove.

Neki od naših klijenata su: Council of Europe – Vijeće Evrope BiH i Srbija, European Training Foundation, UNDP, UNFPA, Američka ambasada, IOM, Tešanjska razvojna agencija, Privredne komore, Općina Tešanj, Udruga Pravi put, Vive žene Tuzla, Dijalog za budućnost, Projekat Mjesne zajednice u BiH, Bosnalijek, Kruh sv.Ante, i dr.

Rado ćemo vam se predstaviti na sastanku ili pružiti više informacija putem maila: [email protected]
Cijene usluge i uslovi saradnje se dogovaraju u skladu sa zahjtevima klijenta.

Besplatni savjeti dr. Smarta za sve:

 1. Šta su transferne cijene i da li se odnose na udruženja?
 2. Šta je godišnja prijava poreza na dohodak za fizička lica?
X