Mapiranje medijskih web portala u Bosni i Hercegovini

Autor: Prof. dr. Enes Osmančević sa svojim istraživačkim timom
Izdavač: Centar za promociju civilnog društva (CPCD)
Za izdavača: Aida Daguda, direktorica
Godina: 2021.

X