Međuljudski odnosi u poslovnom svijetu

Prava vrijednost organizacije? Ljudi, čak i prije ideja, projekata i budžeta. Ljudski kapital je sila kojom se može garantovati uspjeh organizacije. Međuljudski odnosi ključni su za zaposlene kako bi se dobro pokazali u svom radnom okruženju. Bez ovog zaposleni/e će teško komunicirati sa svojim radnim kolegama/icama i čak se mogu zbuniti oko toga kako se nose sa situacijama na poslu.

Kada su Cristiano Ronaldo i Zinedine Zidane počeli zajedno raditi za Real Madrid, njihovi su odnosi na početku bili jako loši, s obzirom da su obojica već imali izgrađenu reputaciju i slavu. Na jednoj utakmici, 2016. godine, sukobili su se kada je Zidane, trener, zamijenio Ronalda u 72. minuti. Pogoršalo je situaciju kada je Portugalac gledao kako njegova momčad kasni sa izjednačenjem, a kasnije se i sukobio sa Zidanom u svlačionici. Unatoč takvim okolnostima, vremenom su jasno radili na svojim međuljudskim odnosima i klub je na terenu vidio fantastične rezultate. Obojica su radili na izgradnji boljih odnosa i to se prenijelo cijelom timu što je stvorilo pozitivnu atmosferu.

Posljednjih nekoliko decenija, radna snaga postala je raznolika u spolu, rasi, etničkoj pripadnosti i seksualnoj orijentaciji. Kao posljedica toga, radna snaga u većini velikih organizacija sada više odražava opću populaciju nego što je bila u prošlosti. Zbog toga je od posebnog interesa upravljanje međuljudskim odnosima zaposlenih na radnom mjestu.

U organizacijama može biti vrlo korisno imati osoblje koje je u stanju da izgradi dobre odnose s drugim članovima/icama tima i klijentima/icama. To dovodi do veće povezanosti i sretnijeg osoblja i klijenata/ica. Na kraju se stvara veća efikasnost za organizaciju.

U prosperitetnoj ekonomskoj klimi, organizacije su često primorane da se bore za kvalifikovane zaposlenike/ce. Mnoge organizacije pokušale su privući takve zaposlenike/ce nudeći im pogodnosti koje odgovaraju njihovim životnim potrebama. Ove osobine potencijalni zaposlenici/e visoko cijene i jedan su od primarnih faktora koji se uzimaju u obzir prilikom izbora između konkurentskih ponuda.

Efektivnost zaposlenika/ica bilo koje organizacije ovisi o sposobnosti interakcije sa njihovim nadređenima i kolegama/icama u organizaciji te klijentima/icama, dobavljačima/icama i široj javnosti. Stoga su međuljudski odnosi vrlo važno pitanje koje tangira svaku organizaciju. Većina organizacija ima problema s ljudima, a ne s poslovnim problemima. Problemi s ljudima nastaju zbog loših međuljudskih odnosa koji koče postizanje organizacijskog cilja. Stoga se treba potruditi da se poboljšaju međuljudske vještine ljudi na poslu.

Međuljudski odnosi na poslu imaju povoljan utjecaj na organizacijske i individualne varijable. Istraživanja pokazuju da dobri odnosi na poslu mogu poboljšati stavove pojedinih zaposlenih/ica kao što su zadovoljstvo poslom, posvećenost poslu, angažman i percepcija organizacione podrške. Negativni radni stavovi zaposlenika/ica mogu se ublažiti kada kolege/ice djeluju kao povjerljivi ljudi i razgovaraju o lošim i neugodnim radnim iskustvima.

U današnjem korporativnom svijetu postoji potreba da se posao obavi što je brže moguće, a u tu svrhu zaposlenici/ice moraju imati dobar odnos između sebe. Zdravi profesionalni odnosi mogu se održati efikasnom komunikacijom na radnom mjestu i timskim radom. Međuljudski odnosi se postepeno razvijaju uz dobro sudjelovanje tima s ostalim članovima/icama.

Interpersonalne vještine omogućavaju zaposlenima/icama da uspješno komuniciraju u promjenljivom i izazovnom okruženju na radnom mjestu. Ovakve vještine njeguju pozitivnu komunikacijsku klimu na radnom mjestu. Rezultat međuljudskih vještina je ogroman, jer pomažu u rješavanju problema u odnosima na poslu, motiviranju i utjecaju na radni odnos tima, smanjenju troškova preusmjeravanja i troškova obuke i dovodi do pozitivne korporativne klime za postizanje poslovnih performansi.

Snažni međuljudski odnosi pomažu u njegovanju sistema podrške unutar grupa. Ako pretpostavimo da sve veze imaju određeni nivo emocionalne „nosivosti“ ili ograničenu količinu pozitivnih i negativnih emocija koje mogu nositi bez osjećaja naprezanja, jači odnosi imaju veću količinu emocionalnog kapaciteta koji mogu nositi. Zbog toga se čvršći odnosi potenciraju kod boljih sistema podrške i jače grupe.

Osoba koja poštuje ljude oko sebe efikasno će njegovati dobre odnose i razviti idealno radno okruženje. Nepridržavanje poštovanja na radnom mjestu može dovesti do nesporazuma i haosa. Zbog toga je presudno naučiti kako pokazati poštovanje bilo kome, bilo svom nadređenom/oj ili radnom/oj kolegi/ici.

Iako svi zaposleni/e u tim unose svoju ličnu historiju međuljudskih odnosa, važno je da menadžment razumije i balansira snage i slabosti unutar svoje grupe. Važno je prepoznati gdje se prekidaju komunikacijske linije i potaknuti promjene unutar grupe. Jednako je važno prepoznati utjecaj snažnih emocionalnih veza na otpornost i produktivnost grupe.

Samosvijest se odnosi na sposobnost osobe da prepozna ono što osjeća svjesno i razlog zbog kojeg to osjeća. Prema stručnjacima/kinjama za psihologiju, samosvijest je jedna od četiri komponente emocionalne inteligencije: empatija, osjećaji i izgradnja odnosa.

Svjesni svojih emocija i osjećaja, zaposleni/ice mogu razumijeti informacije koje se prenose drugima. Nedostatak samosvijesti može dovesti do štetnih efekata na radnom mjestu, što dovodi do smanjenja nivoa produktivnosti.

Empatija je presudan faktor u svakom odnosu. Empatijom će osoba uvijek uzeti u obzir potrebe, osjećaje i misli drugih ljudi. Postoje različiti načini za profesionalce da uče i razvijaju svoje vještine radeći aktivnosti na izgradnji empatije. Aktivno slušanje može pomoći ljudima da uče i rastu. Ovo zaposlenima/icama može pomoći da povećaju razumijevanje stvari otvorenog uma i poboljšati način razumijevanja.

Izgradnja jakih intrapersonalnih odnosa unutar tima stvara radno okruženje pogodnije za zajednički rad i obavljanje radnih stvari. Ova povećana produktivnost utječe na krajnji rezultat kompanije i čini cjelokupni tim vrjednijim za menadžment.

Iz perspektive menadžmenta, međuljudski odnosi zaposlenih su delikatno pitanje koje zahtijeva pažnju. Uprava mora prepoznati da je radna snaga raznolik entitet koji se neprestano mijenja.

 Menadžment mora procijeniti životne potrebe radne snage i integrirati to u organizacijsku politiku na takav način da ne utječe negativno na druga područja. Da bi to postigao, menadžment mora neprestano procjenjivati ​​i razvijati organizacijsku politiku kako bi se pozabavio problemima koji će se nesumnjivo pojaviti.

Učinkovito upravljanje međuljudskim odnosima suštinski je složeno.

Izvor: Legendary Rivalries: Zinedine Zidane vs Ronaldo Nazario, 19.03.2019. https://ronaldo.com/football-news/legendary-rivalries-zinedine-zidane-vs-ronaldo-nazario/

X