O projektu:

Projekat Mlade lavice pružiće priliku mladim ženama iz čitave Bosne i Hercegovine da razviju liderske vještine, steknu profesionalno samopouzdanje i međusobno se povežu kako bi povećale mogućnost nalaženja posla i uključile se u javni život svoje zajednice. Mlade lavice će činiti neformalnu mrežu mladih entuzijastkinja koje će donijeti novu energiju mentorskom programu za žene u BiH. U okviru projekta imaće priliku da razgovaraju o izazovima sa kojima se suočavaju u društvu i na tržištu rada, kao i da stvore nova partnerstva.

Mlade lavice će činiti grupa od 30 odabranih mladih nezaposlenih žena (od 18 do 30 godina) sa snažnim komunikacijskim i liderskim potencijalom, koje će biti podijeljene u 3 regionalne podgrupe sa djelovanjem u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci. Mlade žene, korisnice projekta, unaprijediće svoja znanja i vještine, a također će biti ohrabrivane da pišu tekstove, vode web i Facebook stranice posvećene promicanju solidarnosti i osnaživanju žena u BiH. Djelovaće kao neformalna mreža žena koja će kasnije stvarati i sprovoditi svoje projekte, kroz međusobnu saradnju, što će im biti prilika da novostečena znanja oprobaju u praksi. Mediji, koji će prenositi tekstove Mladih lavica, pružiće dragocjenu podršku u podizanju vidljivosti njihovih inicijativa koje bi trebale da doprinosu promjeni javnog mnijenja o ženama i izazovima sa kojima se susreću u privatnom i javnom životu.

Mentorice i mentori Mladih lavica, osobe iz javnog i privatnog sektora, medijskih kuća, organizacija civilnog društva i vladinih institucija, biće odabrani na osnovu specifičnih potreba ciljne grupe, a u realizaciju projekta, kroz program obuke, Akademiju liderstva, te kao savjetnice/i za određene aktivnosti, također će biti uključene i stručne osobe iz područja psihologije, medija, novinarstva, upravljanja projektnim ciklusima itd.

Metodologija rada:

Način na koji će se sprovoditi projekat predstavlja kombinaciju treninga, mentorskog programa i kampanje za podizanje svijesti. Projekat će koristiti lekcije naučene iz prethodnog mentoRing programa za žene. Naime, Centar za promociju civilnog društva je je pokrenulo mentoRing program za žene 2012. godine i sprovodio ga u kontinuitetu do 2016. godine. Mentoring program za žene u BiH ponovo će se realizovati, povezujući mlade žene i njihove mentorice, počevši od 2020. godine, ovaj put uz pomoć Mladih lavica, koje će raditi na podizanju svijest javnosti o izazovima sa kojima se suočavaju mlade žene.

X