Permakulturni pristup mini jestivim vrtovima sa 40 kultura: Bukvar za početnike/ce

Izdavač: Centar za promociju civilnog društva
Za izdavača: Aida Daguda, direktorica
Autori teksta EkoDizajn doo: Sanja Đermanović, Muhamed Garib, Maid Maksumić, Dragan Brković, Alisa Hadžiabulić
Grafička obrada: Adem Lisičić
Lektura: Vanja Sudar
Godina: 2020

X