AKTIV BiH - Pošaljite nam priču

Budite dio AKTIV BiH platforme
Ne želite da brojne priče zajedništva i građanske hrabrosti ostanu daleko od očiju javnosti pišite našoj redakciji putem priložene forme. Priču možete objaviti anonimno ili sa svojim podacima (Iime i prezime, kratak tekst „o meni“ i link Facebook profila. Vaše priče služe isključivo za promociju pozitivnih događaja iz društva.

Click or drag a file to this area to upload.
Maksimalna veličina 5MB. Formati .jpg, .jpeg i .png. Ukoliko nemate odgovarajuću fotografiju mi ćemo pronači odgovarajuću.
Click or drag a file to this area to upload.
Maksimalna veličine 5MB. Formati .jpg, .jpeg i .png.
Predstavite se čitateljima u par rečenica.
Slijedeći kontakt podaci se ne objavljuju i služe isključivo nama za komunikaciju sa Vama.
Ukoliko imate nešto nam poručiti.
X