Poziv organizacijama na učešće u istraživanju o kapacitetima organizacija civilnog društva

Godišnje istraživanje o procjeni kapaciteta organizacija civilnog društva za izradu smjernica civilnog društva za 2020. godinu

Na linku: https://forms.office.com/r/UE99VMQ68B  možete popuniti anketu koja je dio godišnjeg istraživanja o procjeni kapaciteta organizacija civilnog društva. Za popunjavanje ankete vam neće trebati više od 15 minuta.

Nalazi ovog istraživanja će doprinijeti kreiranju Godišnje ocjene o stanju poticajnog okruženja i kapaciteta civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj, u skladu sa Smjernicama za EU podršku u regionu proširenja, u okviru EU TACSO 3 projekta, finansiranog od strane Evropske Unije.

Vaši pojedinačni odgovori su strogo povjerljivi i anonimni.

Cijenili bismo vrijeme koje izdvajate za učešće u anketi, a više informacija možete pronaći na linku.

X