Poziv Regionalnog Hub-a BCSDN-a za Ad-Hoc grantove

Kao dio Regionalnog Hub-a za civilno društvo BCSDN vam prezentira Poziv za Ad-Hoc grantove koji trebaju da adresiraju izazove za civilno društvo u zemljama zapadnog Balkana a na koji možete aplicirati do kraja 2021. godine.

Poziv možete pronaći na ovom LINKU.

X