Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP)

Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP)

Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP)

Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) je USAID-ov petogodišnji program koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD). IMEP podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini.

Tri međusobno povezane komponente čine srž IMEP podrške:

  1. Podrška medijima putem šeme grantova
  2. Pravna podrška novinarima
  3. Promocija nezavisnog novinarstva

Aktivnosti IMEP-a usmjerene su na jačanje održivosti nezavisnih medija, podizanje kvaliteta njihovog sadržaja, jačanje kapaciteta novinara i zainteresovanih građana i pružanje pravne podrške medijima i novinarima.

Tokom trajanja programa IMEP, novinarima je na raspolaganu i fond za pravno zastupanje i zaštitu novinara te tim iskusnih advokata i pravnika s bogatim iskustvom u sudskim postupcima.

Osim profesionalnih medija i novinara, IMEP će pružiti mogućnost zainteresovanim građanima da aktivno učestvuju u procesu kreiranja sopstvenih vijesti i informacija. Ova aktivnost će podržati nove trendove u medijskom prostoru i predstavlja značajan izvor informacija, jača društveni aktivizam te se daje moderirani prostor  da se čuju novi glasovi. Cilj programa je i da potakne kritičko razmišljanje i dijalog te da omogući prostor za slobodno izražavanje stavova i vrijedonosnih sudova.

Mi, u CPCD-u i IMEP-u, vjerujemo da se pitanje održivih nezavisnih medija i novinara ne može ostvariti bez saradnje s građanima i organizacijama civilnog društva. Zato ovaj program smatraju kao investiciju od kojeg će šira zajednica imati korist.  

Grant podrška

Projektom je planirana dodjela četiri vrste grantova (New Voices, Media Mixer, Media Production i Ad Hoc) s planom podrške medijima, novinarima, zainteresovanim građanima i neformalnim grupama novinara. IMEP program podržava projekte kreiranja medijskih sadržaja poput članaka, blogova, vlogova, video uradaka, kolumni i fotografija. Korisnici IMEP sredstava namijenjenih medijima su online portali, TV, radio stanice, novine, časopisi i dr. Imajući u vidu mogućnost nastanka nepredviđenih pitanja kojima se u bh društvu treba posvetiti pažnja, planirana je posebna Ad Hoc podrška za medijske inicijative koje se namjeravaju baviti ili bave ovom vrstom izvještavanja. 

Edukacija

Za korisnike programa posebni edukativni moduli će biti dizajnirani s cijem jačanja kapaciteta medija, novinara i građana novinara. Edukacija će se se odvijati u dvije osnovne oblasti, u pravnoj i u oblasti produkcije multimedijalnih edukativnih sadržaja.

Pravna edukacija će biti usmjerana na relevantne zakonske odredbe od značaja za medije i novinare te kreiranje medijskog sadržaja koji će u najvećoj mjeri smanjiti rizik od mogućih tužbi. Osnovni cilj je da se prenese znanje i unaprijede vještine samozastupanja kako bi se smanjila mogućnost podizanja tužbi zbog klevete kao najčešćeg oblika kažnjavanja novinara i medija. 

U okviru druge edukativne oblasti, CPCD će kreirati multimedijalni obrazovni sadržaj u obliku smjernica, tutorijala, dokumenata, video uradaka, letaka i infografika. Cilj kreiranja sadržaja jeste da se unaprijede vještine novinara, pripravnika, građana novinara u izradi kvalitetnog i sigurnijeg medijskog sadržaja putem profesionalnih i stilskih novinarskih i uredničkih tehnika.

Svi edukativni sadržaji, u formi YouTube tutoriala i brošura, će biti javno dostupni i besplatni za preuzimanje. Ovim se svim zainteresovanim daje koristan alat za razvijanje sopstvenih vještina u kreiranju medijskih sadržaja.

U okviru ove komponente će se razviti i priručnik za medije: Kako realizirati komunikacijsku i marketing strategiju.

Mjerenje nivoa održivosti medija

U saradnji s ekspertima, CPCD će razviti posebnu metodologiju za  mjerenje nivoa održivosti medija koja će služiti kao osnovni alat za mjerenje napretka 30 medija u toku trajanja projekta. Metodologija će biti bazirana na osnovu dugogodišnjeg iskustva CPCD-a u procjeni organizacionih kapaciteta  organizacija civilnog društva i sistema kvaliteta.

Mogućnosti za sve

Osim profesionalnim medijima i novinarima, IMEP program će pružiti mogućnost zainteresovanim građanima da aktivno učestvuju u procesu kreiranja sopstvenih vijesti i informacija putem internetske stranice. Na www.imep.ba će imati mogućnost preuzimanja edukativnih sadržaja te mobilne aplikacije objavi.ba.

Vezane vijesti:

MEDIA LAB – Postani član/ica!

X