PUBLIKACIJE

02/05/2014

Analiza – Podrška države za institucionalni razvoj organizacija civilnog društva podršku projektima i sufinansiranje grantova EU i drugih donatora

2014.Grupa autora
02/05/2014

Analiza – Osnovne slobode sloboda govora udruživanja i pristupa informacijama organizacija civilnog društva u BiH

2014.Grupa autora
02/05/2014

Analiza – Istraživanje ljudskih resursa u organizacijama civilnog društva u BiH

2014.Grupa autora
01/29/2014

Izvještaj o poticajnom okruženju za razvoj civilnog društva u BiH za 2014. godinu

2014.Grupa autora
01/29/2014

Program malih grantova centra za promociju civilnog društva “Budi promjena”

2014Grupa autora
01/15/2014

Analiza – Angažman organizacija civilnog društva u pružanju različitih usluga i konkurisanju na državne ugovore

2014.Grupa autora
02/05/2013

Narodne novine

2013. Grupa autora
02/05/2013

Izvještaj o poticajnom okruženju za razvoj civilnog društva u BiH 2013

2013.Grupa autora
02/05/2013

Finansijska podrška javnih institucija nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini u 2011 godini

2013.Grupa autora
02/05/2013

Bukvar kvaliteta za NVO – 2013

2013.Bukvar kvaliteta
X