CPCD zajedno sa partnerima sprovodi projekt usmjeren ka povećanju uticaja civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj kroz tehničku i novčanu podršku za 100 organizacija civilnog društva da razviju društveno preduzetništvo i inovacije u svom radu.

Smart Start je regionalni projekt, koji  teži ka umrežavanju organizacija civilnog društva (OCD) i njihovih kapaciteta, jačanju zagovaračkih kapaciteta, poboljšanju internih struktura upravljanja, podsticanju na strateške promjene izvora finansiranja uspostavom socijalnog preduzetništva i izradi strateških dugoročnih organizacionih planova. Očekuje se da će projekt rezultirati stvaranjem nove generacije organizacija civilnog društva, koje su profesionalnije i posvećenije svojim misijama, korisnicima i društvu u cjelini, te da će OCD razviti partnerstva sa kompanijama iz biznis sektora, donoseći korist svim stranama.

Projekt osigurava jačanje dugoročne finansijske stabilnosti organizacija civilnog društva putem start-up finansijskih programa, korištenjem društveno i ekološko odgovornih strategija za samofinansiranje, socijalnih inovacija i modela socijalnog preduzetništva. Također, jedan od ciljeva projekta je unaprjeđenje društvenog okruženja za socijalno preduzetništvo kroz umrežavanje OCD i drugih učesnika, uz sprovođenje pet nacionalnih promotivnih kampanja, promociju socijalnog preduzetništva OCD.

Glavne aktivnosti projekta predstavljaju razvijanje alata za procjenu preduzetničkih kapaciteta organizacija, razvijanje i implementacija biznis planova i modela poslovanja sa mentorship programom za 100 organizacija iz 5 država, promocija pozitivnih primjera socijalnog preduzetništva organizacija civilnog društva, takmičenje za socijalne inovacije, istraživanje o socijalnom preduzetništvu kao modelu poslovanja organizacija civilnog društva, zagovaračke kampanje usmjerene ka lokalnim vladama, te uspostavljanje mreže OCD socijalnih preduzetnika na lokalnom i regionalnom nivou.

Svojim aktivnostima projekt je usmjeren ka 3 ciljne grupe, i to 100 organizacija civilnog društva, lokalnim vladama iz 5 država i 50 kompanija koje će biti uključene kroz mentorski program za organizacije.

Za više informacija, posjetite webstranicu: www.smartstart4u.org

X