Cenatar za promociju civilnog društa (CPCD) zajedno s partnerima proveo je projekt SMART START, usmjeren ka jačanju uticaja civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Projekt se realizovao kroz tehničku i novčanu podršku za 100 organizacija civilnog društva s ciljem razvijanja društvenog preduzetništvo i inovacije u svom radu.

SMART START je regionalni projekt, čiji cilje je bilo umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD) i njihovih kapaciteta, jačanje zagovaračkih kapaciteta, poboljšanje internih struktura upravljanja, podsticanje na strateške promjene izvora finansiranja uspostavom socijalnog preduzetništva i izrada strateških dugoročnih organizacionih planova. Projekt je rezultirao stvaranjem nove generacije organizacija civilnog društva, koje su profesionalnije i posvećenije svojim misijama, korisnicima i društvu u cjelini, a OCD su razvile partnerstva s kompanijama iz poslovnog sektora, donoseći korist svim akterima.

Projekt je osigurao jačanje dugoročne finansijske stabilnosti organizacija civilnog društva putem start-up finansijskih programa, korištenjem društveno i ekološko odgovornih strategija za samofinansiranje, socijalnih inovacija i modela socijalnog preduzetništva. Također, jedan od ciljeva projekta je bio unaprjeđenje društvenog okruženja za socijalno preduzetništvo, kroz umrežavanje OCD i drugih učesnika te provođenje pet nacionalnih promotivnih kampanja i promociju socijalnog preduzetništva OCD.

Glavne aktivnosti projekta su bile: razvijanje alata za procjenu preduzetničkih kapaciteta organizacija, razvijanje i implementacija biznis planova i modela poslovanja s mentorskim programom za 100 organizacija iz pet država, promocija pozitivnih primjera socijalnog preduzetništva organizacija civilnog društva, takmičenje za socijalne inovacije, istraživanje o socijalnom preduzetništvu kao modelu poslovanja organizacija civilnog društva, zagovaračke kampanje usmjerene ka lokalnim vladama te uspostavljanje mreže OCD socijalnih preduzetnika na lokalnom i regionalnom nivou.

Svojim aktivnostima projekt je bio usmjeren ka tri ciljne grupe koje uključuju: 100 organizacija civilnog društva, lokalne vlade iz pet država i 50 kompanija koje su bile uključene kroz mentorski program za organizacije.

Za više informacija, posjetite webstranicu: www.smartstart4u.org

X