Šta obrtnicama donosi novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH?

U četvrtak, 9.9.2021., na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH.

Neke od najvažnijih prednosti ovog Zakona tiču se upravo obrtnika i obrtnica i njihovih praksi rada, kao što su:

– omogućeno je vanjskotrgovinsko poslovanje obrtnika;

skraćena procedura i pojednostavljena registracija obrta;

– ograničeno je izvršenje nad imovinom obrtnika;

– obrtniku je omogućeno obavljati i druge djelatnosti, koje služe obavljanju osnovne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost obuhvaćene rješenjem o obavljanju obrta;

omogućeno je fizičkim osobama i penzionerima obavljanje obrta u vidu dodatnog i dopunskog zanimanja;

– predviđen je obrtni registar kao informacioni sistem za upravljanje procesom registracije i obradu podataka o obrtima, kojim će upravljati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a koji će sadržavati i podatke o obrtnicima i licima koja obavljaju srodnu djelatnost i domaću radinost

– Zakon ne propisuje obavezu izdavanja obrtnice kao isprave, što rezultira jednim parafiskalnim nametom manje u odnosu na prethodni Zakon;

– definisan je obrt kao osnovno, dopunsko i dodatno zanimanje;

– članarina odnosno visina članarine Obrtničkoj komori koja je značajno umanjena i to na način da se ista ne može propisati u iznosu većem od 0,50% od osnovice za obračun doprinosa za prethodnu godinu koju objavljuje Federalno ministarstvo finansija (u skladu sa postojećim Zakonom iznos je 1%);

– ukinuta je podjela obrta na vezane i posebne obrte čime je po prvi put omogućeno obavljaje pojedinih vrsta obrta i bez stručne spreme, koja je velikim dijelom sprečavala osobe, posebno mlade da registruju željeni obrt.

Centar za promociju civilnog društva je sredinom 2021. godine počeo sa implementacijom projekta CRAFTY, financiranog od strane Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih država (Department of State), a koji se primarno tiče promocije ženskih rukotvorina i smanjenja ilegalne prodaje rukotvorina, u velikoj mjeri uzrokovane kompliciranim procedurama pri registraciji iz prethodnog Zakona, ovaj potez vlasti Federacije Bosne i Hercegovine uveliko doprinosi uspješnijoj implementaciji svih aktivnosti projekta.

Naša suradnica na projektu, Aida Korman, bh. dizajnerica, kazala je kako su ovim Zakonom konačno uklonjene barijere i omogućeno lakše poslovanje. „Jedna od najznačajnijih stavki usvojenog Zakona jeste vanjskotrgovinsko poslovanje koje je od izuzetnog značaja za obrte jer će moći samostalno i bez posrednika uvoziti repro materijal i izvoziti svoje proizvode. Druga značajna stavka po mom mišljenju je skraćena procedura pri registraciji obrta. U većini zemalja EU procedura pokretanja firme traje jedan dan.

Lucky Market kao društveno odgovoran projekat, koji organizujemo od 2010. godine pokazao se od značaja pri podsticanju i pomoći pojedincima, posebno ženama, pri registraciji obrta i pridruživanju tržištu. S druge strane kroz Lucky Market osim sto su stekle nova znanja i vještine, težeći ekonomskoj neovisnosti, žene su pokazale i potencijal za stvaranje inovativnih turističkih suvenira jer su Marketi od izuzetnog značaja i za promociju turizma. Na koncu, naš zajednički projekat Crafty koji se realizuje uz podršku Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, bavi se i rješavanjem problema privremenog i povremenog izlaganja prodajnog karaktera fizičkih lica, te će Crafty dati prijedlog rješenja za ova lica“, dodala je.

„Situacija u obrtništvu u Bosni i Hercegovini, posebice u ženskom obrtništvu, bila je zabrinjavajuća, djelimično radi apatije same skupine, a djelimično radi kompliciranih zakonskih procedura. Usvajanje novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima konkretan je korak ka poboljšanju sektora i promociji obrtništva među građanima i građankama BiH, posebice među marginaliziranim skupinama. Centar za promociju civilnog društva nastavit će s radom na rješavanju problema ovog sektora, ne samo kroz projekat CRAFTY, nego i kroz druge projekte i zagovaračke aktivnosti“ izjavila je Aida Daguda, direktorica CPCD-a.

Ako ste žena obrtnica, ili se bavite proizvodnjom i prodajom rukotvorina a želite biti dio našeg projekta javite nam se na mail [email protected].


X